Pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema


Apeliacinio komiteto peržiūros ribos Analizuojant Apeliacinio komiteto peržiūros lygmenį ar ribas, Apeliacinio komiteto veiklos praktika rodo, kad paprastai galimi du scenarijai.

Pirma, Apeliacinis komitetas gali būti paprašytas išspręsti klausimą, kurio neišsprendė Kolegija. Antra, Apeliacinis komitetas gali būti paprašytas pateikti naujas bylos faktų teisines interpretacijas [12, p.

Pirmuoju atveju, Apeliacinio komiteto praktika yra gana prieštaringa. Mūsų požiūriu, DSU Kolegijos paprasčiausiai nebuvo prašyta ištirti teisinės problemos kylančios iš naujo Jungtinių Amerikos Valstijų argumento.

Dohos derybų raundas ir tolesni veiksmai

Tačiau praktikoje buvo ir atvejų kada Apeliacinis komitetas nusprendė ištirti teisinę problemą, kuri nebuvo nagrinėta Kolegijoje.

Išreikšdamas tokią poziciją Apeliacinis komitetas nurodė ir analogišku argumentu patemtas kitas Apeliacinio komiteto ataskaitas [ix].

pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema bollinger juostos ir slankiojo vidurkio strategija

Todėl Pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema komitetas į tai atsižvelgia ir gali nuspręsti išplėstinė prekybos galimybė teisinę analizę [x] kurios neužbaigė Kolegija.

Apeliaciniam komitetui taip pat gali prireikti faktinio pagrindo ir loginio tęstinumo priimant savo ataskaitą [xi]. Todėl teigtina, kad Apeliacinio komiteto tyrimo ribos turi būti nustatytos kiekvienu atveju atskirai.

Europos Sąjunga ESKinija ir dar 15 šalių penktadienį pranešė pasiekusios susitarimą vystyti laikiną prekybos konfliktų nuosprendžių apskundimo sistemą.

Pastaroji aplinkybė gali būti paaiškinama ir tuo, kad Kolegijose sprendžiami ginčai dažnai yra labai sudėtingi, todėl norint efektyviai išnaudoti PPO Ginčų Sprendimo Tarybą, darbo kiekis padalinamas tarp Kolegijos ir Apeliacinio komiteto. Apeliacinis komitetas ėmėsi tokios procedūros kelete ginčų [xiii].

Todėl galima teigti, kad antrasis scenarijus yra, iš esmės, Apeliacinio komiteto pagrindinės funkcijos atspindys — teisinių klausimų peržiūra. Šioje dalyje analizuoti klausimai pateikia ir kitą susijusį klausimą — ar Apeliacinis komitetas turi teisę užbaigti teisinę analizę. Šis klausimas analizuojamas toliau. Teisinės analizės užbaigimas Kaip jau buvo minėta, Apeliacinio komiteto įgaliojimai yra riboti, nes Apeliacinis komitetas atlieka tik Kolegijos teisinių duomenų ir išvadų peržiūrą.

Nors būta atvejų kada Apeliacinis komitetas užbaigė Kolegijos ne pasirinkimo strategija pinigų valdymas galo atliktą teisinę analizę [xiv].

pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema spacex darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

Todėl šiame kontekste galima prisiminti jau minėtą Canada — Aircraft [24] išaiškinimą kuriame Apeliacinis komitetas teigė, jog turėtų prašyti, gauti ir peržiūrėti naujus faktus, kurie nebuvo pateikti Kolegijai ir nebuvo jos svarstyti, o tai savo ruožtu prieštarautų DSU Todėl, teigtina, kad Apeliacinis komitetas negali užbaigti teisinės analizės, jeigu nėra adekvačių faktinių duomenų, kuriais remiantis Apeliacinis komitetas galėtų įvykdyti ir paremti tokios teisinės analizės užbaigimo.

Šiuo atveju paminėtina EC — Selected Customs Matters [32] byla, kurioje Apeliacinis komitetas nurodė, jog Apeliacinis komitetas turi teisę įvykdyti teisinę analizę tik jeigu turi Kolegijos pateiktus pakankamus faktinius duomenis ar neginčytinus faktus, kurie yra nurodyti pačioje Kolegijos ataskaitoje.

Todėl Kolegijos ataskaitoje padarytos bendro pobūdžio įžvalgos, kurias pateikia minėtoji institucija, nesuteikia pakankamo pagrindo Apeliaciniam komitetui įvykdyti pilną teisinę analizę [xv].

pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema kaip atlikti madingą pasirinkimo sandorių prekybą

Todėl teigtina, kad pagrindinė aplinkybė, kuri sąlygos Apeliacinio komiteto teisę užbaigti teisinę analizę, tai Kolegijos ataskaitoje analizuotų faktų pateikimas ir pačios Kolegijos ataskaitos formulavimas.

Nors PPO teisės normose nėra nurodoma, kad Apeliacinio komiteto ataskaitos turi precedentinį efektą, nemažai Apeliacinio komiteto ataskaitų nurodo, kad būtent Kolegijų priimtos ataskaitos yra svarbi GATT sistemos dalis ir kuria aktualius PPO teisės normų išaiškinimus taikomus PPO nariams. Todėl Kolegijų išaiškinimais reikia remtis tada, kada šie išaiškinimai gali būti aktualūs tam tikram ginčui.

Tačiau, Apeliacinis komitetas visada teigė, kad Apeliacinio komiteto ataskaitos nėra įpareigojančios [35, p. Kita vertus, Apeliacinio komiteto ataskaita US — Stainless steel [42] byloje sukėlė daug debatų praktikuojančių teisininkų tarpe [9, 11, p. Tačiau tai nereiškia, kad Kolegijos gali visiškai nekreipti dėmesio į ankstesnes Apeliacinio komiteto ataskaitas ir šiose ataskaitose pateiktų išvadų ratio decidendi.

Be to, Apeliacinis komitetas pareiškė, kad tuo atveju, jeigu Kolegija nesivadovaus anksčiau priimtomis Apeliacinio komiteto ataskaitomis, kuriose yra pateikta svarstomų aktualių nagrinėjamam ginčui klausimų teisinė analizė, ji pakenks suprantamos ir nuspėjamos jurisprudencijos vystymuisi bei apsunkins galimybę PPO šalims narėms interpretuoti savo teises ir įsipareigojimus prisiimtus PPO sutartimis.

Europos Sąjunga ir Pasaulio prekybos organizacija

Todėl, Apeliacinis komitetas pabrėžė, jog Kolegijų atsižvelgimas į jau susiklosčiusią PPO teisės taikymo praktiką yra būtinas norint palaikyti tinkamą PPO ginčų sprendimo sistemos funkcionavimą. Kita vertus, Apeliacinio komiteto argumentacija pateikta jau minėtoje US — Stainless steel [42] byloje palieka ir neatsakytų klausimų dėl precedento veikimo.

Pavyzdžiui, PPO teisės normose nėra nuostatų, kuriomis remiantis Apeliacinis komitetas galėtų paremti savo poziciją dėl precedento taikymo. Kai kurie praktikai teigia, kad tokia Apeliacinio komiteto argumentacija pateikta US — Stainless steel [42] byloje turėtų būti traktuojama kaip apsidraudimas, kadangi išvadą, kurios priėjo Apeliacinis komitetas, atspindi idėją, jog Apeliacinis komitetas turi teisę, kada būtina, bei egzistuoja tinkami ir pagrįsti pagrindai, peržiūrėti savo paties sukurtus precedentus, o tai savo ruoštu yra jura novit curia [7, p.

Nepaisant to, galima remtis ta pačia US — Stainless steel [42] byloje pateikta Apeliacinio komiteto argumentacija,  kurioje teigiama, kad PPO ginčų sprendimo praktika demonstruoja, jog šalys narės aktyviai remiasi ankstesniais Kolegijos ir Apeliacinio komiteto išaiškinimais.

Dr. Rimantas Daujotas

Kolegijos ir Apeliacinio komiteto ataskaitos yra dažnai šalių cituojamos, turint tikslą pagrįsti ginčo šalių teisinius argumentus, o Kolegijos ir Apeliacinis komitetas taip pat yra saistomi  šių ataskaitų išaiškinimų. Be to, PPO šalys narės kurdamos ar koreguodamos nacionalinius įstatymus ar reguliavimą susisijusį su tarptautine prekyba, atsižvelgia ir į teisines išvadas ir PPO sutarčių interpretacijas, kurios yra pateiktos Kolegijų ir Apeliacinio komiteto ataskaitose [42, p.

Todėl, daroma išvada, kad nepaisant to, jog Apeliacinio komiteto sprendimai nėra formaliai paskelbti kaip įpareigojantysde jure, jų įtaka yra įpareigojanti de facto, ypač atsižvelgiant į šalių teisėtų lūkesčių principo taikymą. Todėl klausimas kuris dažnai sukelia daug diskusijų PPO ginčų sprendimo praktikoje yra ir amicus curiae [xvii] išvadų priėmimas apeliacijos procese [5, p. Viena iš pirmųjų bylų, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl amicus curiae išvadų priėmimo, buvo US — Shrimp [43] byla.

Tačiau, pažymėtina, jog amicus curiae išvadas paprastai priima ir Apeliacinis komitetas, t. Apeliacinis pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema neturi teisinės pareigos priimti ar svarstyti nepatvirtintų amicus curiae išvadų, kurias pateikia individualūs asmenys ar organizacijos, nesantys PPO nariais.

Apeliacinis komitetas turi juridinį įsipareigojimą priimti ir svarstyti tik PPO šalių narių paraiškas, kurios yra valstybės ar trečiosios valstybės tam tikrame ginče.

  • Ltcm prekybos strategija
  • Europos Sąjunga ir Pasaulio prekybos organizacija Europos Sąjunga ir Pasaulio prekybos organizacija Atverti faktų suvestinę pdf formatu Pasaulio prekybos organizacija PPO siekia užtikrinti taisyklėmis pagrįstą tarptautinę prekybos sistemą.
  • Grynasis debetas pasirinkimo sandoriais
  • Geriausių pasirinkimų prekybos vadovas
  • Труп надо передвинуть.

Todėl, jeigu remiantis bylos faktais galima teigti, kad apeliacijos teikėjas paremia tam tikrą amicus curiae išvadą, ši gali būti priimta. Tačiau būtina prisiminti, kad ši išvada jokiu būdu neįpareigoja Apeliacinio komiteto. Apeliacinio komiteto ataskaitoje US — Carbon and Steel Products [44] byloje, buvo teigiama, kad DSU nėra jokios normos, kuri nurodytų, jog Apeliacinis komitetas gali priimti ir svarstyti paraiškas, ar amicus curiae išvadas iš kitų šaltinių nei apeliacijos ginčo šalių ar trečiųjų šalių.

Kita vertus DSU taip pat nedraudžia priimti ir svarstyti amicus curiae išvadas.

Pro 8, Lietuvos Respublika jau beveik dvidešimt metų nuo m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos angl.

Apeliacinis komitetas EC — Sardines [34] byloje pateikė panašų išaiškinimą, kuriuo konstatavo, kad tik PPO ginčo šalys turi teisę pateikti amicus curiae išvadas, o vadovaudamasis savo nuožiūra, Apeliacinis komitetas nėra įpareigotas priimtiamicus curiae išvadų, ypač jeigu amicus curiae išvada yra pateikta jau toli pažengusioje bylos stadijoje ir trukdytų sąžiningam, greitam ir efektyviam prekybos ginčo išsprendimui. Taip pat paminėtina, kad Kolegija ir Apeliacinis komitetas gali priimti amicus curiae išvadą, bet nepripažinti jos reikšminga,  ir į ją neatsižvelgti priimant galutinę ataskaitą [7, p.

Šiame kontekste reikalinga paminėti EC — Asbestos [31] bylą, kuri svarbi ir atsižvelgiant į jau minėtą kritiką dėl PPO ginčų sprendimo skaidrumo ir visuomenės įtraukimo.

Lyginant su US — Carbon and Steel Products [44]  ar US — Shrimp [43]  ginčais,  EC — Asbestos [31] ginčas išsiskiria tuo, kad Apeliacinis komitetas šioje byloje nusprendė pats pakviesti visas susidomėjusias nevyriausybines organizacijas ir neoficialius asmenis pateikti savo požiūrį ir amicus curiae išvadas dėl ginčo dalyko.

  • Korporacijos tvarumo strategija harvardo universitetas
  • ГЛАВА 116 - Читайте, мистер Беккер! - скомандовал Фонтейн.
  • Prekybos dvejetainiais opcionais rodikliai
  • Opcionų prekyba turėtų būti neteisėta
  •  Установлена аудиосвязь.

Šalys narės pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema, kad nepaisant to, jog remiantis DSU 17 straipsnio 9 dalimi, Apeliacinis komitetas turi teisę nustatyti atitinkamus ginčo išsprendimui reikalingus procedūrinius veiksmus, tačiau amicus curiae išvadų priėmimas yra fundamentalus procesinis klausimas, kuris keičia PPO tarpvyriausybinį pobūdį ir liečia šalių narių teises ir įsipareigojimus, o pastarieji gali būti nustatomi tik PPO normomis [18, p.

Įdomu, jog po tokios išsakytos kritikos  ir išreikšto šalių narių nepasitenkinimo, Apeliacinis komitetas EC — Asbestos [31] byloje galiausiai atmetė visus prašymus pateikti amicus curiae išvadą. Nors oficialiai buvo teigiama, kad nei vienas subjektas nesilaikė Apeliacinio komiteto priimtų procedūrų reikalavimų, tačiau galima nuspėti, jog tikroji pateiktų išvadų atmetimo priežastis buvo agresyvi valstybių narių reakcija. Nepaisant to, galima teigti, kad pagrindinis ir efektyviausias būdas nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti PPO juridinėse procedūrose yra  būtent pateikiant amicus curiae išvadas.

Nors amicus curiae išvadų priėmimo PPO ginčų sprendimo procese galimybei yra reiškiama daug nepritarimo ir kritikos, galima teigti, jog amicus curiae išvadų priėmimas suteiktų daugiau skaidrumo ir pasitikėjimo tiek PPO, tiek PPO ginčų sprendimo procesu. DSU Šioje byloje trečiąja šalimi dalyvavo Argentina, tačiau buvo konstatuota, kad pati Argentinos valstybė turi reikšti savo savarankišką ieškinį ir ji negali naudotis kitomis šalimis norėdama, kad šios šalys pareikštų ieškinį vietoj Argentinos.

Šiame kontekste yra svarbu pažymėti, kad analogiškos trečiųjų šalių teisės ir ribojimai taikomi apeliacijos procese [14, p.

Apeliacijos procedūra Pasaulio Prekybos Organizacijos ginčų sprendimo procese

Tačiau apeliacijos procese, trečiosios šalys kurios dalyvavo trečiųjų šalių teisėmis Kolegijos proceso eigoje, taip pat turi teisę pateikti paraiškas ir apeliacijos procese per 21 dieną nuo apeliacinio skundo padavimo datos. Taigi, trečioji šalis turi teisę dalyvauti apeliacijos procese ir pateikti rašytines paraiškas, tačiau ji negali pateikti savo atskiro apeliacinio skundo, kadangi išskirtinai tik tiesioginės ginčo šalys turi teisę pateikti apeliacinį skundą dėl Kolegijos ataskaitos.

Trečiosios šalys ar kitos PPO šalys narės negali pateikti apeliacinio skundo dėl Kolegijos ataskaitos, net ir tais atvejais kada jų interesai gali būti akivaizdžiai susiję su ginčo objektu ar ginčo pasekmėmis [4].

Pažymėtina, jog Apeliacinis komitetas gali išklausyti ir šalis kurios nebuvo nei ginčo šalys nei trečiosios ginčo šalys, tačiau tik tokiu atveju, jeigu tokia nedalyvaujanti ginče šalis, pačioje ginčo Kolegijoje proceso pradžioje, informavo DSB apie tokios šalies žymų interesą ginčo baigtimi.

pasaulio prekybos organizacija ginčų sprendimo sistema dvejetainio pasirinkimo roboto palyginimas

Tokia galimybė nedalyvaujančiai šaliai yra suteikta remiantis DSU Taigi, jeigu trečioji šalis nedalyvavo ginčo sprendime Kolegijos stadijoje, ji neturi teisės pateikti savo paraiškos apeliacijos procese ir tokia paraiška nebūtų priimta. Todėl bendrai galima pastebėti, jog PPO DSU suteikia trečioms šalims galimybę dalyvauti ginčo sprendime tiek Kolegijos, tiek Apeliacinio komiteto stadijoje.