Akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas


Per praėjusius metus išryškėjo kai kurie Europos biržinių bendrovių valdymo trūkumai. Šie trūkumai susiję su įvairiais veikėjais — bendrovėmis ir jų valdybomis, akcininkais instituciniais investuotojais ir turto valdytojais ir įgaliotaisiais konsultantais. Nustatyti trūkumai daugiausia susiję su dviem problemomis — nepakankamu akcininkų dalyvavimu ir tinkamo skaidrumo stoka. Šiame veiksmų plane skelbiamos įvairios iniciatyvos, tarp kurių galimas Akcininkų teisių direktyvos persvarstymas.

Tokiomis aplinkybėmis bendru šio pasiūlymo tikslu persvarstyti Akcininkų teisių direktyvą siekiama prisidėti prie ilgalaikio ES įmonių tvarumo, sukurti akcininkams patrauklią aplinką ir didinti tarptautinį balsavimą, gerinant investavimo į akcinį kapitalą grandinės veiksmingumą, kad būtų paskatintas augimas, darbo vietų kūrimas ir ES konkurencingumas. Be to, atsižvelgiama į atnaujintos ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo strategijos įsipareigojimą[5] — prisidedama prie ilgalaikiškesnės akcininkų perspektyvos, taip užtikrinant geresnes biržinių bendrovių veiklos sąlygas.

mažos apimties akcijų pasirinkimo sandoriai

Tam reikia įgyvendinti tokius konkretesnius tikslus: 1 didinti turto savininkų ir turto valdytojų aktyvumą bendrovėse, į kurias investuojama; 2 užtikrinti didesnį bendrovių direktorių atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį; 3 didinti skaidrumą ir suinteresuotųjų subjektų priežiūrą, susijusią su atitinkamų šalių sandoriais; 4 užtikrinti įgaliotųjų konsultantų konsultacijų patikimumą ir kokybę; 5 palengvinti informacijos perdavimą tarp valstybių įskaitant balsavimą investavimo grandinėje, visų pirma identifikuojant akcininkus.

Šis pasiūlymas taip pat atitinka esamą reglamentavimo sistemą. Visų pirma naująja Kapitalo reikalavimų direktyva ir reglamentu KRD IV rinkiniu [6], siekiant kovoti su pernelyg didelės rizikos prisiėmimu, toliau griežtinami sistemos reikalavimai, taikomi atlyginimo kintamojo arba priemokos komponento ir fiksuotojo komponento arba darbo užmokesčio santykiui.

Šios taisyklės taikomos tiek biržinėms, tiek nebiržinėms kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms.

skaičiuoklės dvejetainių parinkčių atsisiuntimas

Tačiau šio pasiūlymo taisyklės būtų taikomos tik biržinėms bendrovėms ir jomis būtų siekiama padidinti skaidrumą bei užtikrinti, kad akcininkai turėtų balsavimo teisę dėl atlyginimų politikos ir ataskaitų.

Esamos taisyklės, susijusios su instituciniais investuotojais ir turto valdytojais, pvz. Kad paremtų šį principą, Komisija priėmė rekomendaciją. Tačiau siekiant visoje Akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas užtikrinti suderintą požiūrį tam tikri įmonių valdymo dalykai, atsižvelgiant į jų tarpvalstybinę reikšmę ir svarbą pvz. Pasiūlyti ES veiksmai sukuria didelę pridėtinę vertę. Dauguma šių investuotojų yra instituciniai investuotojai ir turto valdytojai.

Tik ES veiksmais galima užtikrinti, kad instituciniams investuotojams ir turto valdytojams, taip pat tarpininkams ir įgaliotiesiems konsultantams iš kitų valstybių narių būtų taikomos tinkamos skaidrumo ir dalyvavimo taisyklės. Be to, daug biržinių bendrovių veiklą vykdo keliose ES valstybėse narėse. Taigi tinkami standartai, kuriais akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas gerai veikiantis šių bendrovių valdymas siekiant užtikrinti ilgalaikį jų tvarumą, svarbūs ne tik valstybėms narėms, kuriose šios bendrovės turi savo buveinę, bet ir toms valstybėms narėms, kuriose jos vykdo veiklą.

Tik bendrais ES veiksmais galima užtikrinti tokius bendrus standartus.

Maybank forex.

Pirmiausia dėl m. Be to, dvi konsultacijos buvo surengtos dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojamas akcijų paketų ir pasiruošimo teisinis saugumas, ir apėmė klausimus dėl akcininkų identifikavimo ir veiksmingo keitimosi informacija tarp valstybių, įskaitant balsavimą, investavimo grandinėje. Be to, Komisijos tarnybos per visą šio pakeitimo pasiūlymo procedūrą palaikė reguliarius plataus masto dialogus su suinteresuotaisiais subjektais.

Svarstydama, kaip veikia Europos įmonių valdymo sistema, Komisija konsultavosi su Europos įmonių valdymo forumu[10].

Be to, Komisija nusiuntė klausimyną bendrovių teisės ekspertų grupei, kurią sudaro valstybių narių atstovai[11]. Galiausiai kai kurios įmonių valdymo problemos aptartos Žaliojoje knygoje dėl Europos ekonomikos ilgalaikio finansavimo[12], sukėlusioje plataus masto diskusijas dėl to, kaip skatinti ilgalaikio finansavimo gavimą ir kaip gerinti bei diversifikuoti finansinio tarpininkavimo ilgalaikėms investicijoms Europoje sistemą.

Apskritai suinteresuotieji subjektai ir apklausų dalyviai pritarė didesniam su valdybos atlyginimais susijusiam skaidrumui ir balsavimo teisės akcininkams dėl atlyginimo suteikimui. Jie taip pat pritarė priemonėms, susijusioms su turto savininkų vykdoma turto valdytojų priežiūra, didesniam įgaliotųjų atstovų skaidrumui ir esamų taisyklių, kuriomis reglamentuojami susijusių šalių intermarket prekybos sistema, griežtinimui.

Jie teikė pirmenybę balsavimo politikos ir institucinių investuotojų įrašų atskleidimui. Be to, buvo itin raginama didinti investavimo į informacijos perdavimą patikrinta prekybininko visa sistema ir palengvinti tarpvalstybinį balsavimą, patiems tarpininkams veiksmingai bendraujant tarpusavyje ir su suinteresuotaisiais subjektais.

Galiausiai aiškiai pritarta akcininkų identifikavimui. Poveikio vertinimas Komisijos tarnyboms atlikus poveikio vertinimą, nustatytos penkios pagrindinės problemos: 1 nepakankamas institucinių investuotojų ir turto valdytojų dalyvavimas; 2 nepakankamas direktorių atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšys; 3 akcininkų vykdomos susijusių šalių sandorių priežiūros stoka ir 4 netinkamas įgaliotųjų konsultantų skaidrumas; 5 sudėtingas ir brangus investuotojams vertybinių popierių suteikiamų teisių įgyvendinimas.

Pavedimo vykdymas naudojant prekybos signalus 2. Pasirinkimo sandorių vykdymas. Akcijų pasirinkimo galimybė įsigyti pavyzdį, Ar vykdant pirkimą Valiutos išankstinių ir pasirinkimo sandorių skirtumai. Prekybai akcijų pasirinkimo sandoriais Pardavimo pasirinkimo sandoriai suteikia suteikia galimybę įsigyti namą ateityje pasirinkimo sandorio vykdymo kaina. Sąskaita eurųliais dvejetainiai opcionai Akcijų pasirinkimo sandorių Pasirinkimo sandoris — Vikipedija Jeigu opcione numatyta pasinaudojimo vykdymo kaina  Krintant akcijos kainai, investuotojas uždirbs iš pasirinkimo sandorio.

Nepakankamas institucinių investuotojų ir turto valdytojų dalyvavimas Finansų krizė atskleidė, kad akcininkai daugeliu atvejų pritarė, kad valdytojai prisiimtų pernelyg didelę trumpalaikę riziką. Instituciniai investuotojai ir jų turto valdytojai neskiria užtektinai dėmesio tikriesiems ilgalaikiams bendrovių veiklos rezultatams, o dažnai daugiau dėmesio skiria akcijų kurso svyravimams ir kapitalo rinkų indeksų struktūrai, todėl galutiniai institucinių investuotojų naudos gavėjai gauna nepakankamą grąžą, o bendrovės patiria trumpalaikį spaudimą.

Pasirinkimo sandorio vykdymas

Atrodo, kad trumpalaikiškumą lemia tai, jog turto savininkų interesai neatitinka turto valdytojų interesų. Nors didelio turto valdytojai paprastai vykdo ilgalaikes investicijas, nes jų įsipareigojimai yra ilgalaikiai, tačiau atsirinkdami ir vertindami turto valdytojus jie neretai remiasi lyginamaisiais kriterijais, kaip antai rinkos indeksais.

Be to, turto valdytojo veiklos rezultatai dažnai vertinami kas ketvirtį. Todėl daugeliui turto valdytojų daugiausia rūpi jų trumpalaikiai veiklos rezultatai, atsižvelgiant į lyginamąjį kriterijų ar kitus turto valdytojus. Trumpalaikėmis iniciatyvomis dėmesys ir ištekliai atitraukiami nuo investavimo remiantis pagrindiniais principais strategija, veiklos rezultatai ir valdymas ir ilgalaikiškesnėmis perspektyvomis, tikrosios vertės ir bendrovių ilgesnio laikotarpio akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas kūrimo pajėgumo įvertinimo bei investavimo į akcinį kapitalą vertės didinimo per akcininkų dalyvavimą.

Nepakankamas direktorių atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšys Direktorių atlyginimui tenka svarbiausias vaidmuo, derinant direktorių ir akcininkų interesus ir užtikrinant, kad direktoriai veiktų taip, kaip yra geriausia bendrovei.

Akcininkų kontrolė neleidžia direktoriams taikyti tokios atlyginimo strategijos, pagal kurią jiems būtų atlyginama asmeniškai, tačiau tai gali ir neprisidėti prie ilgalaikių bendrovės veiklos rezultatų.

Esama sistema turi keletą trūkumų.

gw2 prekybos sistema

Pirma, bendrovių atskleidžiama informacija yra neišsami, neaiški ir nepalyginama. Antra, akcininkai dažnai neturi reikiamų priemonių savo nuomonei dėl direktorių atlyginimo išreikšti. Todėl šiuo metu biržinių bendrovių direktorių atlyginimas ir veiklos rezultatai nepakankamai susieti. Akcininkų vykdomos susijusių šalių sandorių priežiūros stoka Susijusių šalių sandoriai SŠSt. Šiuo metu akcininkai neturi galimybės gauti pakankamai informacijos prieš numatomą sandorį ir neturi tinkamų priemonių pasipriešinti piktnaudžiaujamiems sandoriams.

gali ira apskaityti prekybos galimybes

Kadangi instituciniai investuotojai ir turto valdytojai daugeliu atvejų yra smulkieji akcininkai, numačius daugiau teisių kontroliuoti SŠS, jie gebėtų geriau apsaugoti savo investicijas. Nepakankamas įgaliotųjų konsultantų skaidrumas Dabartinėje akcinio kapitalo rinkoje, kur daug tarptautinių akcijų paketų, o svarstytini klausimai sudėtingi, įgaliotieji atstovai daugeliu atvejų yra neišvengiami, todėl jie daro nemažą poveikį šių investuotojų balsavimo elgsenai Nustatyti du trūkumai: 1 įgaliotųjų konsultantų taikoma rekomendacijų metodika ne visada pakankamai atsižvelgiama į vietos rinką ir reguliavimo sąlygas ir 2 įgaliotieji konsultantai teikia paslaugas emitentams, galintiems paveikti jų nepriklausomumą ir galimybę suteikti nešališkas ir patikimas konsultacijas.

Sudėtingas ir brangus investuotojams kriptovaliuta investuoti ai popierių suteikiamų teisių įgyvendinimas Investuotojams sunku įgyvendinti jiems vertybinių popierių suteikiamas teises, ypač jeigu vertybiniai popieriai laikomi užsienyje. Tarpininkų laikymo grandinėse, ypač jeigu dalyvauja daug tarpininkų, bendrovių informacija akcininkams neperduodama arba akcininkų balsai prarandami.

Sistema yra veikiama trijų pagrindinių priežasčių: investuotojų identifikavimo nebuvimo, informacijos neperdavimo laiku ir investavimo grandinėje suteikiamų teisių, taip pat tarpvalstybinių paketų kainų diskriminacijos.

Forex-handel maybank

Apskritai dėl aprašytų trūkumų įmonių valdymas nėra geras ir kyla grėsmė, kad bus priimami netinkami ir arba akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas trumpalaikiai valdymo sprendimai, dėl kurių biržinės bendrovės praras galimybes pasiekti geresnių finansinių rezultatų ir investuoti užsienyje.

Kiekvienai nurodytai problemai išspręsti buvo svarstomos įvairios galimybės, įskaitant politikos nekeitimo galimybę. Akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas įvertinus šias politikos galimybes, paaiškėjo, kad toliau nurodyta pageidaujama galimybe būtų geriausiai pasiekti tikslai, nenustatant neproporcingos naštos: 1 privalomas institucinių investuotojų ir turto valdytojų skaidrumas, susijęs su jų balsavimu ir aktyvumu ir kai kurie turto valdymo tvarkos aspektai; 2 atlyginimų politikos ir individualių atlyginimų atskleidimas, taip pat akcininkų balsavimas; 3 prekybos indeksų dvejetainiai pasirinkimo sandoriai skaidrumas ir nepriklausoma nuomonė dėl svarbesnių susijusių šalių sandorių ir svarbiausių sandorių pateikimas akcininkams tvirtinti; 4 privalomi įgaliotųjų konsultantų metodikos ir interesų konfliktų atskleidimo reikalavimai; 5 sistemos sukūrimas, kad biržinės bendrovės galėtų identifikuoti savo akcininkus, o tarpininkai privalėtų greitai perduoti informaciją, susijusią su akcininkais, ir palengvinti akcininkų teisių įgyvendinimą.

Po pradinės neigiamos nuomonės m. Poveikio vertinimo taryba PVT priėmė teigiamą nuomonę dėl persvarstyto poveikio vertinimo. Pažymėtina, kad poveikio vertinimo dalis, susijusi su akcininkų identifikavimu, informacijos perdavimu ir akcininkų teisių įgyvendinimo supaprastinimu, iš pradžių buvo įtraukta į atskirą poveikio vertinimą, kurį patvirtino PVT ir kuris tik vėliau buvo įtrauktas į galutinio poveikio vertinimo ataskaitą.

Visų pirma jame numatyta koordinuoti priemones, susijusias su bendrovių narių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, pvz. Pagal subsidiarumo principą ES turėtų imtis veiksmų tik jeigu ji gali užtikrinti geresnius rezultatus, nei tai būtų padaryta nacionaliniu lygmeniu veikiant valstybėms narėms, o veiksmai turėtų būti apriboti tuo, kas yra būtina ir proporcinga įgyvendinamos politikos tikslams pasiekti.

Dėl šio aspekto svarbu pažymėti, kad yra patikimų įrodymų, jog ES akcinio kapitalo rinka jau iš esmės tapo Europos, t. Atsižvelgiant į tarptautinį institucinių investuotojų, turto valdytojų ir įgaliotųjų konsultantų veiklos pobūdį, valstybėms neįmanoma tinkamai pasiekti tikslų, susijusių su šių investuotojų aktyvumu ir įgaliotųjų konsultantų teikiamų konsultacijų patikimumu.

Valstybių narių veiksmai apimtų tik kai kurias iš atitinkamų institucijų ir tikriausiai būtų nustatyti skirtingi reikalavimai, todėl vidaus rinkoje gali būti sudarytos nevienodos veiklos sąlygos. Valstybių narių taisyklės, susijusios su pakankamo skaidrumo užtikrinimu ir tuo, kad akcininkai prižiūrėtų direktorių atlyginimą bei susijusių šalių sandorius, šioje srityje labai skiriasi, todėl užtikrinamas nevienodas skaidrumo lygis ir investuotojų apsauga.

Abiem atvejais dėl skirtingų taisyklių investuotojai, ypač tarpvalstybinių investicijų atveju, susiduria su sunkumais ir išlaidomis, norėdami stebėti bendroves ir jose dalyvauti, ir neturi veiksmingų priemonių savo investicijoms apsaugoti. Jei nebūtų nustatyta vienodų ES nuostatų, taisyklės ir jų taikymas valstybėse narėse skirtųsi, o tai galėtų pakenkti vienodos veiklos sąlygoms ES.

Nesiėmus veiksmų ES lygmeniu, problemos gali neišnykti ir tikėtina, kad nacionaliniu lygmeniu bus siūlomos tik dalinės ir fragmentiškos priemonės.

Dvejetainiai opcionai top 10, Cent dvejetainiai variantai. Cent

Todėl išeitų, kad šio pakeitimo tikslų negalima pasiekti vienašaliais valstybių narių veiksmais. Tikslingai toliau plėtojant ES įmonių valdymo srities teisės aktus, būtų sukurta geresnė akcininkų aktyvumo sistema. ES taisyklėmis užtikrinama, kad tie patys skaidrumo įpareigojimai būtų taikomi visoje ES ir taip būtų užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos bei supaprastinamos tarpvalstybinės investicijos.

Viena iš didžiausių problemų yra informacijos asimetrija, ją galima išspręsti tik taikant vienodas skaidrumo priemones. ES lygmeniu suderinus atskleidimo reikalavimus, būtų galima išspręsti informacijos asimetrijos problemą, nes tai kenkia akcininkams ir todėl atlieka esminį vaidmenį siekiant kuo labiau sumažinti atstovavimo išlaidas.

Tai būtų naudinga tarpvalstybinėms investicijoms, nes būtų galima lengviau palyginti informaciją ir supaprastinti dalyvavimą, taigi ir sumažinti jo išlaidas.

  1. Ему не хватило лишь нескольких сантиметров.
  2. Сьюзан посмотрела на корпус «ТРАНСТЕКСТА», видневшийся справа.

Be to, bendrovės taptų atskaitingesnės kitiems suinteresuotiesiems subjektams, pvz. Bendri ES lygmens standartai būtini siekiant skatinti gerai veikiančią vidaus rinką ir išvengti skirtingų taisyklių ir praktikos formavimo valstybėse narėse. Vis dėlto, kalbant apie šiame pasiūlyme reikalaujamą skaidrumą ir informaciją, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas tam tikras lankstumas, visų pirma tam, kad nuostatos tinkamai derėtų prie skirtingų įmonių valdymo sistemų.

Norint užtikrinti tokį lankstumą, reikėtų užtikrinti tik kai kuriuos pagrindinius principus, susijusius su akcininkų identifikavimu, tarpininkų informacijos perdavimu ir paprastesniu teisių įgyvendinimu.

Tam Akcininkų teisių direktyvos pakeitimas yra tinkamiausia teisinė priemonė, nes valstybėms narėms paliekamas tam tikras lankstumas, kartu užtikrinant reikalingą derinimo lygį. Be to, pakeitus direktyvą, būtų užtikrinta, kad siūlomų ES veiksmų turinys ir forma neapimtų daugiau, nei būtina ir proporcinga reguliavimo tikslui pasiekti. Akcininkų identifikavimas turi poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma pripažintoms SESV ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje toliau — Chartijakonkrečiai — SESV 16 straipsnyje ir Chartijos 8 straipsnyje pripažįstamai teisei į asmens duomenų apsaugą.

52014PC0213

Atsižvelgiant į tai ir į m. Akcininkų identifikavimo informacija teapima atitinkamų akcininkų pavadinimą vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis ir gali būti naudojama tik tam, kad akcininkams būtų paprasčiau įgyvendinti savo teises. Išsamus pasiūlymo paaiškinimas Institucinių investuotojų ir turto valdytojų dalyvavimo gerinimas 3f—3h straipsniais bus padidintas institucinių investuotojų ir turto valdytojų skaidrumas.

Pagal šiuos straipsnius jie privalės rengti akcininkų dalyvavimo politiką, kuri turėtų padėti valdyti faktinius ar galimus interesų konfliktus dėl akcininkų dalyvavimo. Jie iš esmės turėtų atskleisti visuomenei savo dalyvavimo politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir kokie jos rezultatai. Jeigu instituciniai investuotojai ar turto valdytojai nusprendžia nerengti dalyvavimo politikos ir arba neatskleisti jos įgyvendinimo ir rezultatų, jie turi aiškiai ir pagrįstai paaiškinti, kodėl taip yra.

Instituciniams investuotojams reikės atskleisti visuomenei, kaip jų investavimo į akcinį kapitalą strategija atitinka akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas įsipareigojimų pobūdį ir trukmę ir kaip ji prisideda prie jų turto ilgalaikių rezultatų. Jeigu institucinis investuotojas naudojasi turto valdytojo paslaugomis, jis privalės atskleisti visuomenei svarbiausius susitarimo su turto valdytoju elementus, susijusius su svarbiais 3g straipsnyje nurodytais dalykais.

Jeigu susitarime su turto valdytoju tokių elementų nėra, institucinis investuotojas turės aiškiai ir pagrįstai paaiškinti, kodėl taip yra. Turto valdytojams reikės kas pusmetį instituciniams investuotojams atskleisti, kaip jų investavimo strategija ir jos įgyvendinimas atitinka susitarimą ir kaip investavimo strategija ir sprendimais padedama siekti institucinio investuotojo ilgalaikių turto rezultatų. Be to, jie turėtų kas pusmetį atskleisti instituciniam investuotojui įvairius svarbius dalykus, susijusius su susitarimo su instituciniu investuotoju vykdymu.

Direktorių atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšio stiprinimas Pasiūlymu siekiama užtikrinti didesnį direktorių atlyginimų politikos ir realių jų atlyginimų skaidrumą ir sustiprinti direktorių atlyginimo ir veiklos rezultatų ryšį, gerinant akcininkų vykdomą direktorių atlyginimų priežiūrą.

Akcijų pasirinkimo sandorių vykdymas

Pasiūlymu nereguliuojamas atlyginimo dydis ir sprendimus šiuo klausimu paliekama priimti bendrovėms ir jų akcininkams. Kaip paaiškinta 9a straipsnio 3 dalyje ir 9b straipsnio 1 dalyje, atlyginimų politikoje ir ataskaitoje turi būti nurodytos visos bet kokios formos direktorių privilegijos.

Šiais straipsniais akcininkams suteikiama teisė patvirtinti atlyginimų politiką ir balsuoti dėl atlyginimų ataskaitos, kurioje aprašyta, kaip atlyginimų politika taikyta pastaraisiais metais. Taigi tokia ataskaita padedama įgyvendinti akcininkų teises ir užtikrinamas direktorių atskaitingumas. Valdybų struktūra skirtingose valstybėse narėse yra labai skirtinga. Valstybėse narėse, kuriose taikoma dviejų pakopų sistema, priežiūros taryba atlieka labai svarbų vaidmenį ir yra atsakinga už valdybos narių atlyginimą.

Šis pasiūlymas neturės poveikio pagrindiniam priežiūros oops prekybos strategija vaidmeniui dviejų pakopų sistemoje.

Priežiūros taryba ir toliau rengs atlyginimų politiką, kuri bus teikiama akcininkams patvirtinti. Svarbiausia, kad, remdamasi atlyginimų politika, dėl faktinio mokėtino atlyginimo ir toliau spręs priežiūros taryba. Akcininkų balsavimo reikalavimas, atsižvelgiant į bendruosius pasiūlymo tikslus, padidins tarybos bendravimą su akcininkais.

Akcininkų vykdomos susijusių šalių sandorių priežiūros gerinimas Naujuoju 9c straipsniu iš biržinių bendrovių bus reikalaujama, kad susijusių šalių sandoriai, sudarantys daugiau nei 5 proc.

Apie mažesnius susijusių šalių sandorius, sudarančius daugiau nei 1 proc. Siekiant, kad šis reikalavimas būtų taikomas tik sandoriams, kurie gali būti nepalankiausi smulkiesiems akcininkams, ir apriboti administracinę naštą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama jo netaikyti sandoriams tarp bendrovės ir jos akcijų pasirinkimo sandorių interesų konfliktas narių, kurių visos nuosavybės teisės priklauso biržinei bendrovei.