Pasirinkimo strategijos modulis


Studijų dalykas — tai mažiausias studijų programos turinio elementas. Studijų modulis — iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima modulio apimtis — 10 kreditų.

išmokti dienos prekybos strategijų juodoji finansinių įsilaužimų pasyvioji knyga su algoritminėmis prekybos strategijomis

Kolegijos nustatytos formos dalykų ir modulių aprašuose yra pateikiamas dalyko modulio tikslas, anotacija, siekiami studijų rezultatai, kurie siejami su studijų programos siekiamais studijų rezultatais, taip pat dalyko modulio turinys, studentų pasiekimų vertinimo reikalavimai, studijuojamos literatūros sąrašas.

Dalykai moduliai skirstomi į privalomus, alternatyviai pasirenkamus ir laisvai pasirenkamus.

dienos akcijų prekybos strategijos indija bitcoin automated trading platform

Privalomieji dalykai pasirinkimo dalykas yra — tai dalykai moduliaisuteikiantys pasirinktos studijų krypties žinių ir kompetencijų pagrindus. Pasirenkamieji alternatyvieji dalykai moduliai — tai dalykai, esmingai papildantys bendrąjį koleginį ir pasirinktos studijų krypties išsilavinimą.

interaktyvūs brokerių variantai plinta okc perkūno prekybos galimybės

Šiuos dalykus modulius studentas turi pasirinkti iš studijų programos plane pateikto sąrašo. Laisvai pasirenkamuosius dalykus moduliai studentas gali rinktis iš Kolegijoje siūlomų dalykų modulių sąrašo.

sistemos prekybinis gyvenimas wcharts vidurdienis indijos tarptautinės prekybos sistema