Metiniai veiklos planai:

 

2017 metų veiklos plano nauja redakcija (2017-08-25 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1002). 

2017 metų veiklos planas.
2017 metų veiklos plano pakeitimas (2017-05-10 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-529).

 

Vėlesnių metų veiklos planai:

2016 metų veiklos planas.
2016 metų veiklos plano pakeitimas (2016-11-17 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1291 redakcija).
2016 metų veiklos plano pakeitimas
(2016-12-29 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1520).


2015 metų veiklos planas.

 

2014 metų veiklos planas.