SPLC fasadas [large]  SUTEIKIAMA PAGALBA     VEIKLOS SRITYS     PASLAUGOS 
                        Kaip mus rasti?
  


Pacientai priėmimui pas gydytoją registruojami darbo dienomis 8.00 - 16.00 val. telefonu (8 41) 45 56 44

Informacija apie paslaugas teikiama: 

-  darbo dienomis 08.00 - 16.00 val. registratūros telefonu (8 41) 45 56 44
-  visą parą stacionaro telefonu (8 41) 52 24 88


ĮSTAIGA REORGANIZUOJAMA
Informacija, susijusi su įstaigos reorganizacija:
- 2017 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 335 "Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno apskrities priklausomybės ligų centrą, Klaipėdos priklausomybės ligų centrą, Šiaulių priklausomybės ligų centrą ir Panevėžio priklausomybės ligų centrą"
(nuoroda į TAR);
- Priklausomybės ligų centrų reorganizavimo sąlygų aprašas;
- Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga - Vilniaus priklausomybės ligų centras, kurio pavadinimas po reorganizavimo - Respublikinis priklausomybės ligų centras (žr. nuostatų projektą)

 

 

Šiaulių priklausomybės ligų centras - Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti specializuota asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkė yra valstybė, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 

Šiaulių priklausomybės ligų centre teikiamos antrinio lygio ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvos gyventojams, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.  

 

Šiaulių priklausomybės ligų centro veiklos tikslai: gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl priklausomybės ligų, kokybiškai teikti sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas gyventojams.