ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRE KORUPCIJA NETOLERUOJAMA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Direktoriaus kreipimasis į pacientus ir jų artimuosius


Kiekvienas pacientas pasirinkęs gydymą Šiaulių priklausomybės ligų centre sulauks kokybiško aptarnavimo,
profesionalaus gydymo ir slaugos, malonaus bendravimo ir dėmesio.  
Visi darbuotojai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams.
Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo.
Geriausia padėka mums - nuoširdi šypsena ir geras Jūsų žodis.

Pacientai ir jų artimieji, pastebėję Šiaulių priklausomybės ligų centre korupcijos apraiškų, apie tai gali pranešti:
- įstaigos pasitikėjimo telefonu 8 41 55 01 25;
- Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004; el. paštu: korupcija@sam.lt;
- Stecialiųjų tyrimų tarnybos visą parą veikiančiu "karštosios linijos" telefonu Vilniuje 8 5 266 33 33; el. paštu: pranesk@stt.lt. 

Svarbu! Jeigu norite, kad Jūsų pateikta informacija būtų naudinga, būkite konkretūs - nepamirškite paminėti įvykio datos, vietos,
su įvykiu susijusių asmenų vardų, pavardžių, užimamų pareigų.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pagarbiai, Direktorius Elmantas Pranas Zevertas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo - ūkio skyriaus vedėja Zina Ivanovienė,
tel. (8 41) 55 01 25, faks. (8 41) 45 55 74, el. paštas: zina.ivanoviene@splc.lt 


 Korupcijos prevencijos 2016 - 2019 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos:

          - už 2016 m. IV ketv.

Vėlesnių metų ataskaitos:

           - už 2013 m. I pusmetį;
           - už 2013 m. II pusmetį;
           - už 2014 m. I pusmetį;
           - už 2014 m. II pusmetį;
           - už 2015 m. I pusmetį;
           - už 2015 m. II pusmetį.

Darbuotojų elgesio kodeksas.

 

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės.