PACIENTAMS, DRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU IR TURINTIEMS ŠEIMOS GYDYTOJO AR GYDYTOJO PSICHIATRO SIUNTIMĄ,
AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIAMOS NEMOKAMAI*.  

ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS IR TEIKIAMOS BE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO.* Šiaulių priklausomybės ligų centre n
emokamai teikiamos šios ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:


- Gydytojo psichiatro konsultacija;

- Gydytojo psichiatro konsultacija (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas);

- Pakaitinio gydymo paslauga;

- Pakaitinio gydymo efektyvumo įvertinimo paslauga.  
     

Informacija pateikta sutarties su Šiaulių TLK dėl ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis pagrindu.

 

Taip pat teikiamos ir kitos nemokamos ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

- Psichologo konsultacija;
- Socialinio darbuotojo konsultacija;
- Abstinencijos sindromo gydymas ambulatoriškai (gydymas, t.y. konsultavimas, procedūros - nemokamos. Procedūrai reikalingus medikamentus pagal gydytojo išrašytus receptus pacientas įsigyja pats savo nuožiūra pasirinktoje vaistinėje);
- Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromo nespecifinis ambulatorinis palaikomasis gydymas ir atkryčių profilaktika;
- Paciento šeimos narių konsultacija;
- Vaikų ir paauglių testavimas, įtarus vartojant narkotines medžiagas ar alkoholį.


Šiaulių priklausomybės ligų centre teikiamos šios nemokamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: 

- Alkoholinės abstinencijos stacionarinė detoksikacija (iki 14 parų);
- Opioidinės abstinencijos stacionarinė detoksikacija;
- Benzodiazepinų abstinencijos detoksikacija;
- Priklausomybės nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų (kanabinoidų, kokaino, haliucinogenų, stimuliuojamųjų, lakiųjų medžiagų) detoksikacija;
- Individuali arba grupinė psichologo konsultacija (išskyrus konsultacijas neatskleidžiant asmens tapatybės);
- Individuali arba grupinė socialinio darbuotojo konsultacija;
- Stacionare gydomų pacientų šeimos narių konsultacija.