1. Zevertas [medium]    ELMANTAS PRANAS ZEVERTAS, direktorius, gydytojas psichiatras

 

Gimė 1945 m. gegužės 29 d. Joniškyje. Vedęs, turi sūnų ir dukrą.

 

Išsilavinimas

1972 m. baigė Kauno Medicinos instituto gydomosios medicinos specialybės kursą, įgijo gydytojo kvalifikaciją.
Pagal 2009 m. balandžio 24 d. Medicinos praktikos licenciją Nr. MPL-13745 suteikta gydytojo psichiatro profesinė kvalifikacija.  
1965 m. baigė Šiaulių 3 -iąją darbo jaunimo mokyklą.
1963 m. baigė Šiaulių Profesinės technikos mokyklą.  

Darbinė veikla

Nuo 2001 m. balandžio 2 d. vadovauja Šiaulių priklausomybės ligų centrui.
2001-2006 m. - Šiaulių psichiatrijos ligoninės Priklausomybių skyriaus vedėjas.  
1978-2001 m. - Šiaulių psichoneurologinio dispanserio gydytojas psichiatras.  
1976-1978 m. - Šiaulių odos ir veneros ligų dispanserio Serologinės laboratorijos vedėjas.

 

Šiaulių priklausomybės ligų centro direktorius organizuoja įstaigos darbą, kad būtų pasiekti veiklos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos.
Direktoriaus pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir pareigybės funkcijas galite peržiūrėti čia.