Dėl ligos labai kenčiate?
                    Vargstate patys, kartu su Jumis vargsta Jūsų artimieji?
                                        Norite suprasti savo ligą?

          Mūsų Centras yra atviras visiems ieškantiems pagalbos. Čia Jums padės sveikti aukštos kvalifikacijos specialistai. Čia niekas Jūsų nebars, nesmerks, nemoralizuos, negąsdins... Tik geri personalo ir pacientų tarpusavio santykiai, supratimas ir pagarba tarnauja pacientų motyvacijai gydytis ir sveikimo procesui.

Pastatas 2006 [large]


          Pravėrus Centro duris, Jus pasitinka registratūros darbuotoja, kuri paruošusi medicininę dokumentaciją, nukreipia Jus pas gydytoją konsultantą.
          Gydytojas apžiūros metu, įvertina paciento psichinę ir somatinę būklę, nustato diagnozę, aptaria socialinius klausimus. Tariamasi su šeimos nariais. Sudaromas gydymo planas, parenkama gydymo vieta (stacionare arba ambulatoriškai).
          Gydytis nusprendusiais priklausomybe sergančiais pacientais rūpinasi ne vien gydytojai. Tiems, kurie nesugeba bendrauti visuomenėje, yra praradę socialinius ryšius, atsitiesti ir adaptuotis padeda psichologas ir socialinis darbuotojas.

          Paciento prašymu, atliekamas ambulatorinis anoniminis išblaivinimas. Čia Jūs pateksite į jaukią, vienam asmeniui skirtą palatą, kur medikų priežiūroje bus atlikta savalaikė medikamentinė detoksikacija. Pacientui pageidaujant, čia gali būti suteikiama individuali psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacija.

Palata (2) [large]
    anoniminio išblaivinimo palata