Lietuvos Respublikoje sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojantys teisės aktai

1994 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Nr. I-552

 

1997 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas Nr. VIII-156

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 544 "Dėl narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių teisės aktų tvirtinimo"

 

1995 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas Nr. I-924

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 204 "Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo"

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1496 "Dėl ambulatorinių priklausomybės ligų gydymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo

 

1996 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Nr. I-1562 

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 "Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-164 "Dėl ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo"

 

 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-178 "Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 178 "Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo