Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės patvirtinantos Šiaulių priklausomybės ligų centro direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-6

 Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai:
     - pakeitimai, galiojantys nuo 2015-01-01 (parsisiųsti dokumentą).