2017 metų I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.

 

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys (metinis).
2016 metų 9-ių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys.
2016 metų I-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys.
2016 metų I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys (metinis)
2015 metų 9-ių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys.
2015 metų I-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys.


2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

 

__________________________

Vėlesnių metų finansinių ataskaitų rinkiniai:  
  

Veiklos rezultatų ataskaitos už:

     - 2013 m.

     - 2012 m.

     - 2011 m.

     - 2010 m.

Finansinės būklės ataskaitos už:

     - 2013 m.

     - 2012 m.

     - 2011 m.

     - 2010 m.