PATVIRTINTA
Šiaulių priklausomybės ligų centro
direktoriaus 2016 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. V-7
(Šiaulių priklausomybės ligų centro
direktoriaus 2017 m. gegužės 16 d.
įsakymo Nr. (1.3) V-10 redakcija) 

 

ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR KITŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS    

Paslaugos pavadinimas (kodas)

 

Paslaugos kaina,
Eur

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Gydytojo psichiatro pirminis paciento priėmimas (38001) 25,60
Gydytojo psichiatro kartotinis paciento priėmimas (38002) 12,30
Psichologo konsultacija (38014) 7,60
Antialkoholio terapija sensibilizuojamaisiais vaistais (60047) 50,00
Abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas (60048) 79,30
Hipnoterapijos seansas (60049) 7,90
Individuali autogeninė treniruotė (60050) 15,20
Medicininis išblaivinimas ambulatoriškai ar stacionare, esant lengvo ir vidutinio sunkumo (laipsnio) intoksikacijai alkoholiu ar kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (60052) 79,30
Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime naudojant vienkartinį narkotikų multitestą (60052) 13,20

Kitos paslaugos

Medicininis pažymėjimas (Forma Nr. 046/a)*
   * Moksleiviams, studentams, pensininkams, registruotiems darbo biržoje bedarbiams ir neįgaliesiems - nemokama.
1,50