Šiaulių priklausomybės ligų centro veikla yra licencijuojama. Pagal turimą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Centras teikia šias paslaugas:

                  - antrines stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas: priklausomybės ligų psichiatrijos;
                  - antrines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas: psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos.


          Šiaulių apskrities ir kitų Respublikos regionų gyventojams, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichotropines medžiagas (alkoholį, narkotikus, tabaką, medikamentus ir kt.), pagalbos ranką išties eilę metų komandoje dirbantys pacientus konsultuojantys ir gydantys specialistai: psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos sveikatos slaugytojas.

         
          Centre teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

                    -   klinikinis ištyrimas ir diagnozės nustatymas;
                    -   anoniminis medicininis išblaivinimas (ambulatoriškai);
                    -   medicininis išblaivinimas ir tolimesnis detoksikacinis gydymas stacionare;
                    -   medikamentinis gydymas pagal individualų gydymo planą;
                    -   individuali slauga;
                    -   individualus higieninių įgūdžių ir savitvarkos ugdymas;
                    -   trumpalaikė medicininė - psichosocialinė reabilitacija (15 - 20 dienų);
                    -   palaikomasis medikamentinio gydymo tęsimas;
                    -   medicinos psichologo konsultacija;
                    -   socialinio darbuotojo paslaugos.

 

          Ambulatoriniame skyriuje įkurta anoniminio medicininio išblaivinimo palata.

          Vaikams teikiama antrinio lygio ambulatorinė konsultacinė pagalba.

          Atliekami greito narkotikų pavartojimo nustatymo testai.